Hàu sữa tươi sống 8k/con khuyến mãi chỉ còn 6k/con (bao gồm chế biến các món) khi ăn 3 tặng 1, chỉ hơn 5k/con khi ăn 20 tặng 10.

LIÊN HỆ ĐẶT BÀN : 028 666 05 999  -  028 226 12345

Áp dụng toàn hệ thống. Không áp dụng cùng với chương trình khuyến mãi khác.