Facebook.com/LauTomCangXien
(028) 666.05.999
(028) 226.12.345
10h -22h30
Lautomcangxien@gmail.com
CN Quận 10

142 Trần Nhân Tôn, P2, Q10, Tp HCM

CN Tân Bình

220 Nguyễn Hồng Đào, P14, Tân Bình.

CN Quận 2

5-7 Đường số 38, Thảo Điền, Q2.

CN Tân Phú

477 Kênh Tân Hóa, Hòa Thạnh, Tân Phú.

CN Quận 7

120 Đường số 45, Tân Quy, Q7.

CN Tân Bình 2

33 Trần Văn Quang , P10 , Tân Bình.